CV STUK? Bel ons direct:

06 -19989193

 • Onze servicecontracten zijn afsluitbaar voor toestellen tot 45kW, lopen van 1 januari t/m 31 december en worden geacht - zonder voorafgaande schriftelijke opzegging* door één van de beide partijen voor 31 oktober van het lopende jaar - door te lopen.
 • Betaling dient te gebeuren via automatische incasso, maandelijks of jaarlijks.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservice-gedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het all-in contract geld een maximale leeftijd tot 13 jaar van uw c.v. toestel, daarna zal deze automatisch omgezet worden naar een standaard abonnement.
 • Op al onze servicecontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten.
 • Al wat u hoeft te doen is onze onderhoudsbrochure cv ketel aan te vragen en op de bijgaande antwoordkaart aan te geven wat voor servicecontract u kiest.
 • De prijzen van de servicecontracten kunt u op deze website vinden.

* Tariefsverhogingen geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.
Uitsluitingen:

 • Eenvoudige 'doe het zelf handelingen' die tijdens het stookseizoen nodig kunnen blijken zoals het bijvullen en ontluchten van de installatie, onderhoud aan leidingen,kamerthermostaat en radiatoren.
 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door germers installatie noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem.
 • Alle werkzaamheden welke zich bevinden buiten de mantel van de ketel.

Erwin Germers

Eikenlaan 68
7844 LE Veenoord
tel: 06 - 199 89 193
e-mail:
k.v.k. 52582493